Volilna kampanja

2.086 x HVALA

23. april 2013 - Volilna kampanja

Naj bo ta nova pomlad dolga in naj vsem nam prinese obilo sočnih plodov.

"Proseški" protokol spremeniti v deželni zakon

18. april 2013 - Volilna kampanja

Njegovo pot v deželnem svetu lahko ponovno začnemo že v prvih dneh nove zakonodajne dobe.

Šport z mladimi in za mlade

17. april 2013 - Volilna kampanja

Mladi v slovenskih športnih društvih utrjujejo jezik in samozavest, spoznavajo sebe, razvijajo telo ter gojijo strpne odnose s sovrstniki, kakor tudi se učijo vztrajnosti in delavnosti, ekipne dinamike in spoštovanja pravil igre.

Stoletnica prve svetovne vojne naj bo priložnost za nov razvoj

16. april 2013 - Volilna kampanja

V minulih mesecih smo v rekordnem času izoblikovali in do zadnjega izpilili deželni zakonski predlog, da bomo stoletnico Prve svetovne vojne izkoristili iz kulturnega in gospodarskega vidika.

Opuščene vojašnice spremeniti v nove priložnosti za teritorij

15. april 2013 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Vojaške objekte, ki so bili dolga leta znamenje delitve in sovraštva, lahko danes preuredimo v nove priložnosti za gospodarski razvoj teritorija, za razvijanje novih podjetniških zamisli in ustvarjanje krvavo potrebnih delovnih mest.

Terna, električni daljnovodi in tehnološki koridorji

14. april 2013 - Volilna kampanja

Naš prostor je že dal: imamo avtocesto, navftovod in  železnico. Na teh trasah naj bodo vkopane tudi žice elektrovoda!

Azbest je zdravstvena emergenca

13. april 2013 - Volilna kampanja

Za vse vrste azbestnih vlaken je znano, da povzročajo resne nevarnosti za zdravje pri ljudeh, saj povzroča azbestozo in maligni mezoteliom (rak na pljučih) pri človeku.

Protihrupne pregrade prekrijmo s fotovoltaičnimi panoji

12. april 2013 - Volilna kampanja

Nedopustno je, da je večji del avtocestnih odsekov še vedno brez protihrupnih pregrad.