Kultura in narodne pravice

Župani naj že takoj izpostavijo svoje predloge!

18. januar 2015 - Deželni svet

V pričakovanju na izboljšanje sedanjega zakona lahko torej le vztrajamo na ohranjanju čim večje povezanosti med območji, ki poleg slovenskega kulturnega-jezikovnega-narodnega značaja jih druži ista želja po ohranjanju avtonomije.

Majhne občine na Tržaškem se razumljivo otepajo smrtnega objema z Občino Trst

05. januar 2015 - Deželni svet

Dvojezične občine na tržaškem še najbolj zaskrblja konkretna možnost, da jih Dežela slej ko prej prisili v Združenje z Občino Trst, ki je po številu prebivalcev desetkrat večja od seštevka vseh ostalih. Za nas ni postranskega pomena niti dejstvo, da tržaško županstvo z vsemi službami vred, z razliko od manjših občin, praviloma ne posluje dvojezično…

Sedel sem v avto in se vrnil na svoj Kras...

22. december 2014 - Deželni svet

Tistega pozno novembrskega večera sem zapuščal Palačo z mešanimi občutki, nekaj med jezo, žalostjo in razočaranjem. S prijaznim nasmehom sem pomahal varnostniku, ki mi je odzdravil s hecno vojaško gesto. V bližnjem baru so kolegi glasno in radoživo nazdravljali komaj sprejetemu zakonu. Sam pa nisem imel razlogov, da bi se jim pridružil. Pomislil sem, da je bila bitka tokrat izgubljena, vojna pa je lahko še dolga. Sedel sem v avto in se vrnil na svoj Kras. Še vedno sem prepričan, da bomo nekega dne tam gor vendarle našli skupen jezik.

Deželni zakon o krajevnih upravah lahko s poenotenim pristopom bistveno izboljšamo!

18. november 2014 - Deželni svet

Do plenarnega zasedanja deželnega sveta od 24. do 26. novembra moramo napeti vse sile, da se nov izhodiščni tekst dodatno še izboljša.

Skupaj lahko zaščitimo avtonomijo odločanja za vseh dvaintrideset občin!

08. november 2014 - Deželni svet

Številni med nami so opozorili na dejstvo, da pri tej reformi niso v igri le jezikovne pravice, temveč da gre za zaščito pravice do suverenega soodločanja o upravljanju teritorija, ki ga naseljujemo že vsaj poldrugo tisočletje.

Če bomo vsi skupaj govorili isti jezik, potem nas bo moral tudi deželni zakonodajalec razumeti – in upoštevati!

25. oktober 2014 - Deželni svet

V prihodnjih dneh bodo župani sestavili skupen dokument, ki ga bodo nato začetka novembra zagovarjali tudi na avdicijah pristojne deželne komisije. Na avdicijo bosta med drugimi vabljeni tudi krovni organizaciji in predsednica paritetnega odbora. Ključnega pomena bo zadržanje matične domovine, ki ji je zaupano bdenje nad spoštovanjem črke in smisla dvostranskih in večstranskih mednarodnih sporazumov.

Zdravstvene storitve tudi v slovenščini

02. oktober 2014 - Deželni svet

Deželna zdravstvena reforma je lahko tudi sredstvo, da se zakoličijo določene narodno-jezikovne pravice, ki naj bi bile samoumevne – a običajno ni tako.

Deželna reforma krajevnih uprav mora upoštevati specifiko območja dvaintridesetih zaščitenih občin!

24. september 2014 - Deželni svet

Dvojezične občine so v povojnih desetletjih uspešno razvijale svojo 'posebnost' in tudi z zagotavljanje enakopravnosti slovenskega jezika v birokratskem in političnem vsakdanu jamčile osnovne pravice do dostojanstva naših ljudi, njihove kulture in občutka pripadnosti  v prostoru, ki ga naseljujemo poldrugo tisočletje.