Kultura in narodne pravice

Prvi popravki k deželni reformi krajevnih uprav

13. maj 2015 - Deželni svet

Korigiranje reforme in njeno usklajevanje z zapletenimi posebnostmi različnih teritorijev je naporno, vendar resnično upam, da bo s potrpežljivostjo in modrostjo možno doseči vsaj del izboljšav, ki sem jih, večkrat neuspešno, zahteval vse od začetka njenega obravnavanja. Moj pogled ostaja še vedno zaskrbljeno kritičen, vendar sprejemam tudi izziv, da vztrajam s predlaganjem in zagovarjanjem vsake može politične rešitve in torej izboljšave.

Vidna dvojezičnost si utira pot tudi na avtocesti v Kanalski dolini

02. marec 2015 - Deželni svet

V minulih dveh tednih se je podjetje, ki mu je avtocestna družba zaupala izdelavo novih smerokazov, soočilo z deželnim svetnikom SSk in podpredsednikom deželnega sveta FJk Igorjem Gabrovcem, da bi preverilo ustreznost napisov in njihovo geografsko namestitev.

V petek sklicano deželno omizje za uresničevanje protokola o Proseccu

01. marec 2015 - Deželni svet

Podpredsednik deželne vlade, ki je pristojen tudi za resor kmetijstva, Sergio Bolzonello je za petek 6.marca popoldne na sedežu deželne vlade v Trstu sklical tehnično-politično omizje, ki naj resno prouči vprašanje spoštovanja določil protokola o Proseccu.

Bolj kot nore zamisli potrebujemo pogumne izbire

27. februar 2015 - Deželni svet

Spojitev popolnoma dvojezičnih storitev (in v glavnem slovensko govorečih uslužbencev) majhnih občin v novo celoto pa najbrž ne bi privedlo do popolne dvojezičnosti Trsta. Prej nasprotno! Ogrožena bi bila dvojezičnost okolja, kjer so Slovenci še vedno večinski in kot taki vpliven dejavnik v javnih upravah.

Dežela bo pospešila postopek za obnovo nekdanjega Narodnega doma pri Sv. Ivanu

23. februar 2015 - Deželni svet

Deželni odbornik Peroni zagotavlja, da bo Dežela znatno pospešila postopek za preureditev Narodnega doma pri Sv. Ivanu takoj, ko bo imela dokončen odgovor s strani slovenske narodne skupnosti.

Dežela naj posebej pozorno prisluhne predlogom in potrebam majhnih občin, saj se velike same ščitijo!

12. februar 2015 - Deželni svet

Upraviteljem majhnih občin moramo prisluhniti še posebej pozorno, saj predstavljajo dragocen vir političnega navdušenja, upravne izvirnosti in drznosti, da v teh težkih časih vendarle preizkusijo nove poti. Priznati jim moramo dostojanstvo neposredno izvoljenih upraviteljev.

Zagotoviti neprekinjeno delovanje jezikovnih okenc

03. februar 2015 - Deželni svet

Prekinitev delovanja okenc ima negativni učinek za celotno narodno skupnost, ki je tako spet prikrajšana za zakonsko določeno pravico.

Slovenska zastava ni (le) zastava "tuje" države

27. januar 2015 - Deželni svet

Zanimivo je, da izobešanje italijanske in madžarske zastave je v Sloveniji že od nekdaj obče sprejeto, slovenski simbol na narodno mešanem prostoru v FJk pa je še vedno moteč.