Kultura in narodne pravice

Ameriški senatorji na institucionalnem obisku v FJk in Ljubljani

30. oktober 2015 - Deželni svet

Gostje so v spremstvu podpredsednika Igorja Gabrovca obiskali Deželni svet in nato Državni zbor Republike Slovenije.

Občinskih svetov (za enkrat) ne bodo zamenjali komisarji

29. oktober 2015 - Deželni svet

Deželni svet je danes dopoldne v sklopu obravnavanja t.i. jesenskega finančnega rebalansa sprejel tudi popravek k deželnem zakonu 26/2014, ki termin za ustanavljanje Medobčinskih teritorialnih zvez prenaša za 120 dni.

Italicum je neustrezen tudi za slovensko narodno skupnost

27. oktober 2015 - Deželni svet

Slovenska manjšina v Italiji bo imela svojega morebitnega kandidata za parlament samo in izključno v kolikor se bo za to odločilo rimsko vodstvo katere izmed državnih strank.

FJk naj bi odslej imela samo dva senatorja. Na škodo (znova) Slovencev?

13. oktober 2015 - Deželni svet

Z dvema samima senatorjema si slovenska manjšina ne more niti najmanj predstavljati, da bi lahko dobila svoje zastopstvo v senatu, kot to predvideva “vse manj zaščitni” zakon št. 38 iz leta 2001.

Občina Trst je že danes metropolitanska

18. september 2015 - Deželni svet

Na podlagi deželnega zakona št. 1 z leta 2006, ki je za FJk merodajen, lahko nastane metropolitansko mesto iz ene (!) ali več občin, ki doseže vsaj 200.000 prebivalcev. Trst se lahko torej spremeni v metropolitansko mesto že danes in celo sam, brez drugih občin.

Deželni svet sprejel zakon o poteh vina in okusov

08. september 2015 - Deželni svet

Na predlog deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca izrecno predvidena uporaba manjšinskih jezikov v smerokazih in ostalih napisih.

Pravic manjšine in avtonomije majhnih občin ne smemo prepuščati milosti ali nemilosti trenutnih političnih veljakov

25. avgust 2015 - Deželni svet

V tej fazi so izvoljeni upravitelji SSk tudi zahtevali, naj statuti izrecno predvidevajo dvojezično poslovanje skupnih uprav in dosledno dvojezično nudenje vseh storitev, ki jih doslej samostojno upravljajo posamezne občine.

Demokratično izvoljeno predstavništvo slovenske narodne skupnosti v FJk je neodložljivo

15. junij 2015 - Deželni svet

Nedavni sprejem skupine Slovencev v Rimu je ponovno oživel razpravo, mestoma tudi s polemičnimi toni. Pri tem velja izpostaviti osnovno dejstvo, da se je predsedstvo republike očitno samo oz. samostojno odločilo, koga in kako naj vabi, in to delno po institucionalnem in delno po različnem ključu. Sporočilo pa je, mimo čustvenih ocen, dokaj jasno: če se sami ne bomo odločili, potem bodo drugi (v tem primeru Kvirinal) odločali namesto nas.