Kultura in narodne pravice

Potres v Furlaniji je pred 40. leti hudo prizadel tudi slovensko narodno skupnost

06. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

Obnova porušenih mest in vasi predstavlja sijajen primer hitrega in učinkovitega odzivanja prizadete skupnosti, ki je v najtežjem trenutku strnila svoje vrste, z lic pobrisala težke solze in se z vsemi močmi lotila obnovitvenih del.

V deželni statut zapisati enakopravnost priznanih manjšinskih jezikov z uradnim italijanskim

04. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

V sedanji fazi preoblikovanja deželnih statutov so Dežele s posebnim statusom poklicane, da na novo utemeljijo svoje razloge in utrdijo svoje statute. Kar zadeva FJk ni dvoma, da vse to ne more ne sloneti tudi in predvsem na pristajanju popolne enakopravnosti in dostojanstva vseh manjšinskih jezikov, torej tudi slovenščine.

Žaljenje dostojanstva jezika je nedopustno

13. april 2016 - Kultura in narodne pravice

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec opozoril na dogodek v Tipani, ki ostaja za odbornika Torrentija pretežno neroden spodrsljaj.

Občina Trst lahko sama postane metropolitansko mesto, ostalih pet pa naj tvori samostojno Unijo

04. februar 2016 - Deželni svet

V deželni zakon 26/2014 je potrebno vnesti jasna zagotovila za zaščito slovenske narodne skupnosti.

Zakon o jusih in srenjah mora čimprej v obravnavo Deželnega sveta

29. januar 2016 - Deželni svet

Jusom in srenjam polno priznati pravico do nedeljive lastnine in upravljanja s skupnim premoženjem, ki se že stoletja prenaša iz roda v rod prebivalcev naših vasi.

Vesel Božič in ... mir ljudem na zemlji

24. december 2015 - Deželni svet

Človek v sozvočju sam s seboj živi le tedaj, ko se v njem znova združita nebo in zemlja.

Deželni finančni zakon letos za Slovence kar praznično obarvan

18. december 2015 - Deželni svet

Deželni odbor je osvojil na predlog deželnega svetnika SSk Igorja  Gabrovca tri resolucije, ki neposredno zadevajo slovensko manjšino.

V ospredju obveze do razvoja Krasa, ovrednotenje Škerkove zapuščine in čiščenje zgodovinskega spomina

15. december 2015 - Deželni svet

Deželni svetnik SSk posegel že v uvodni razpravi ob sprejemanju finančnega zakona.