Kultura in narodne pravice

Gabrovec z mladimi na liceju Prešeren

16. december 2016 - Kultura in narodne pravice

Beseda je tekla tudi o šolski reformi in o njenih nedorečenostih.

Gabrovec in Telesca na obisku sedeža SSPPS

11. oktober 2016 - Kultura in narodne pravice

Gabrovec je strnil krog in ob zaključku povzel najprej potrebo, da se čimprej imenuje odgovornega poslovodjo slovenske Službe. To bo omogočilo vrnitev pred leti odvzete samostojnosti oddelka, nato pa računamo na kadrovske okrepitve, na dodelitev bolj dosegljivega sedeža za občane, ki živijo na obronkih mesta in na širitev storitev socio-psiho-pedagoške službe na ves naselitveni prostor slovenske narodne skupnosti v FJk.

Nov deželni zakon o jamah in geoloških pojavih spoštljiv tudi do lastnikov in upraviteljev zemlje

30. september 2016 - Kultura in narodne pravice

Zakon priznava velik pomen ohranjanju geološke raznolikosti za zaščito narave in sočasno poudarja tudi turistični potencial naše zemlje in njenih kraških pojavov. Z novo zakonodajo bodo med drugim ustanovljeni nov kataster geoobmočij in geoparkov, jamarski kataster in tehnično-znanstvena konzulta, ki bo imela aktivno vlogo pri izvajanju zakona. 

Dijaki Gimnazije Brežice in maturanti Kugyjevega razreda na obisku Deželnega sveta

29. september 2016 - Kultura in narodne pravice

Gabrovec je mladim gostom spregovoril tudi o aktualnih problematikah Slovencev v Italiji, pred tem pa podal kulturno-zgodovinski pregled naše prisotnosti na obronkih slovenske etnične meje.

V nedeljo podprimo župana Cosolinija in skupaj preprečimo povratek v preteklost

17. junij 2016 - Kultura in narodne pravice

Z Dipiazzo bi v mestni upravi prevladali ljudje, ki se vedejo nestrpno in so jim tuje vrednote sožitja in družbene solidarnosti.

S slovenskimi in italijanskimi osnovnošolci v Štarancanu

25. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

Podpredsednik Gabrovec posebej izpostavil vrednote demokracije, miru in medsebojnega spoštovanja in priznavanja različnosti.

Potres v Furlaniji je pred 40. leti hudo prizadel tudi slovensko narodno skupnost

06. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

Obnova porušenih mest in vasi predstavlja sijajen primer hitrega in učinkovitega odzivanja prizadete skupnosti, ki je v najtežjem trenutku strnila svoje vrste, z lic pobrisala težke solze in se z vsemi močmi lotila obnovitvenih del.

V deželni statut zapisati enakopravnost priznanih manjšinskih jezikov z uradnim italijanskim

04. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

V sedanji fazi preoblikovanja deželnih statutov so Dežele s posebnim statusom poklicane, da na novo utemeljijo svoje razloge in utrdijo svoje statute. Kar zadeva FJk ni dvoma, da vse to ne more ne sloneti tudi in predvsem na pristajanju popolne enakopravnosti in dostojanstva vseh manjšinskih jezikov, torej tudi slovenščine.