Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Obnavljanje paštnov strateško pomembno za kmetijstvo in za geološko stabilizacijo kraškega roba

03. januar 2017 - Kultura in narodne pravice

Kmetijski potencial je še vedno velik, kar dokazujejo zlasti vinogradniki, ki so se v zadnjem obdobju lotili obnavljana opuščenih teras in novih posaditev žlahtnih avtohtonih sort.

Nov deželni zakon o jamah in geoloških pojavih spoštljiv tudi do lastnikov in upraviteljev zemlje

30. september 2016 - Kultura in narodne pravice

Zakon priznava velik pomen ohranjanju geološke raznolikosti za zaščito narave in sočasno poudarja tudi turistični potencial naše zemlje in njenih kraških pojavov. Z novo zakonodajo bodo med drugim ustanovljeni nov kataster geoobmočij in geoparkov, jamarski kataster in tehnično-znanstvena konzulta, ki bo imela aktivno vlogo pri izvajanju zakona. 

Deželni rebalans pozoren tudi do potreb slovenske narodne skupnosti in našega območja

29. julij 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Splošna ocena finančnega zakona je zato dobra, saj ponuja nove možnosti in priložnost uresničevanja dolgo pričakovanih načrtov in utrjuje delovanje in vloge že uveljavljenih organizacij in ustanov naše skupnosti.

Nov deželni zakon o izkopih s posebno pozornostjo do kamnolomov okrasnega kamna

09. julij 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec prireja strokovno srečanje.

Rim odklonil faraonske projekte nove železnice Ronke - Trst

16. maj 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Zaskrbljujoče pa je, da železniško podjetje v teh letih ni namenilo niti eura za posodobitev obstoječe trase, ki pa bi po oceni mnogih že z majhnimi sredstvi dosegla čisto zadovoljivo raven hitrosti in tovorne zmogljivosti v luči potreb Trsta in njegovega zaledja.

Potres v Furlaniji je pred 40. leti hudo prizadel tudi slovensko narodno skupnost

06. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

Obnova porušenih mest in vasi predstavlja sijajen primer hitrega in učinkovitega odzivanja prizadete skupnosti, ki je v najtežjem trenutku strnila svoje vrste, z lic pobrisala težke solze in se z vsemi močmi lotila obnovitvenih del.

Spodbudnim besedam naj sledijo konkretna dejanja

02. maj 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec ob obisku italijanskega kmetijskega ministra Martine.

Novo življenje za Kohišče

19. marec 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Kohišče ima številne zanimivosti in naravne danosti: gozdove, gmajno, kraške doline, kale, naravne jame. Popisana so tudi najdišča naselbin iz starega veka, zgodovina preteklega stoletja pa je s svetovno vojno pustila tu sledi jarkov in rovov.