Deželni svet

Priložnosti iz deželnih razpisov

06. oktober 2016 - Deželni svet

Seznam bližnji spadlosti za razne deželne razpise.

Nov deželni zakon o jamah in geoloških pojavih spoštljiv tudi do lastnikov in upraviteljev zemlje

30. september 2016 - Kultura in narodne pravice

Zakon priznava velik pomen ohranjanju geološke raznolikosti za zaščito narave in sočasno poudarja tudi turistični potencial naše zemlje in njenih kraških pojavov. Z novo zakonodajo bodo med drugim ustanovljeni nov kataster geoobmočij in geoparkov, jamarski kataster in tehnično-znanstvena konzulta, ki bo imela aktivno vlogo pri izvajanju zakona. 

Dijaki Gimnazije Brežice in maturanti Kugyjevega razreda na obisku Deželnega sveta

29. september 2016 - Kultura in narodne pravice

Gabrovec je mladim gostom spregovoril tudi o aktualnih problematikah Slovencev v Italiji, pred tem pa podal kulturno-zgodovinski pregled naše prisotnosti na obronkih slovenske etnične meje.

Deželni rebalans pozoren tudi do potreb slovenske narodne skupnosti in našega območja

29. julij 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Splošna ocena finančnega zakona je zato dobra, saj ponuja nove možnosti in priložnost uresničevanja dolgo pričakovanih načrtov in utrjuje delovanje in vloge že uveljavljenih organizacij in ustanov naše skupnosti.

Deželni svet nekoliko uravnovesil reformo krajevnih uprav

24. junij 2016 - Deželni svet

Deželni svet FJk je vnovič vnesel korekture k zakonu 26/2014, ki ureja delovanje Občin oz. njihovo povezovanje v medobčinske zveze.

V nedeljo podprimo župana Cosolinija in skupaj preprečimo povratek v preteklost

17. junij 2016 - Kultura in narodne pravice

Z Dipiazzo bi v mestni upravi prevladali ljudje, ki se vedejo nestrpno in so jim tuje vrednote sožitja in družbene solidarnosti.

S slovenskimi in italijanskimi osnovnošolci v Štarancanu

25. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

Podpredsednik Gabrovec posebej izpostavil vrednote demokracije, miru in medsebojnega spoštovanja in priznavanja različnosti.

Potres v Furlaniji je pred 40. leti hudo prizadel tudi slovensko narodno skupnost

06. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

Obnova porušenih mest in vasi predstavlja sijajen primer hitrega in učinkovitega odzivanja prizadete skupnosti, ki je v najtežjem trenutku strnila svoje vrste, z lic pobrisala težke solze in se z vsemi močmi lotila obnovitvenih del.