Čezmejni dogodki

Slovenske štipendije za študente iz Italije

15. februar 2013 - Čezmejni dogodki

Slovenija podeljuje kratkoročne štipendije tujim študentom za študijsko leto 2013/14 na podlagi bilateralnih sporazumov z različnimi državami, tudi z Italijo. Rok za prijavo je 1. marec 2013.