Zmaga na kasacijskem sodišču v Rimu je zgodovinski uspeh za celotno gibanje jusov in srenj!

14. oktober 2018 - Deželni svet

Ključni mejnik za sijajen uspeh naše skupnosti predstavlja najnovejši zakon številka 168 iz leta 2017, s katerim se je italijanski parlament po devetdesetih letih vendarle oddaljil od fašistične politike izničevanja suverenosti vaških avtohtonih skupnosti, ki so se s skupnim upravljanjem kmetijskih, gozdnih in pašniških imovin ter vodnih virov pri nas razvile za časa avstro-ogrske monarhije.

Kasacijsko sodišče v Rimu je pred nekaj dnevi in po večletnem pravdanju priznalo Jusu Opčine status osebka, ki ima kot združenje družin staroselcev pravico do upravljanja skupne lastnine v vasi in okoli nje. To pravico je visoko rimsko sodišče z istim zamahom izrecno razširilo tudi na vse juse in srenje na Tržaškem, kar lahko tolmačimo kot jasno in nedvoumno priznanje starodavne pravice slovenskih staroselcev do upravljanja skupne, nedeljive in neodtujljive zemljiške imovine. Ključni mejnik za sijajen uspeh naše skupnosti predstavlja najnovejši zakon številka 168 iz leta 2017, s katerim se je italijanski parlament po devetdesetih letih vendarle oddaljil od fašistične politike izničevanja suverenosti vaških avtohtonih skupnosti, ki so se s skupnim upravljanjem kmetijskih, gozdnih in pašniških imovin ter vodnih virov pri nas razvile za časa avstro-ogrske monarhije.

Pravdanje med Občino Trst, ki se ji je pridružila Dežela FJk in katerima se je uprl Jus Opčine se je torej po dolgih desetih letih in šele po nadvse tveganem in dragem prizivu na kasacijsko sodišče zaključilo z uspehom, ki ga lahko primerjamo z zmago Davida proti Goljatu. Stranka Slovenska skupnost, ki je v svoja politična prizadevanja vedno zaobjela podporo in skrb za uveljavljanje jusarskih in srenjskih pravic, čestita openskemu jusu, Agrarni skupnosti in še posebej njunemu pravnemu zagovorniku odv. Petru Močniku za zgodovinski uspeh, ki odpira novo poglavje v odnosu med občinskimi upravami in jusarsko-srenjskimi odbori. Tudi deželna zakonodaja je potrebna pomembnih korektur, za kar sem že ob začetku mandata ponovno vložil zakonski predlog, ki nosi pomenljivo številko 1 v novi zakonodajni dobi in povzema prizadevanja, ki se še niso uresničila v prejšnjem obdobju.

Igor Gabrovec, deželni svetnik in tajnik SSk