V poletnem rebalansu Dežele nekaj zanimivih postavk

23. julij 2018 - Deželni svet

Deželni svet FJk bo v naslednjih dneh sprejel poletni rebalans, ki uvaja nekaj zanimivih postavk tudi za slovensko narodno skupnost.

Deželni svet FJk bo v naslednjih dneh sprejel poletni rebalans, ki uvaja nekaj zanimivih postavk tudi za slovensko narodno skupnost. »Deželni svet bo potrdil porazdelitev dotacij v vrednosti skoraj milijona evro iz državnega sklada za slovensko manjšino na osnovi sklepa deželne posvetovalne komisije. V tem sklopu gre izpostaviti izredno postavko v korist Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI v višini 55 tisoč evro za strokovno svetovanje deželni upravi pri zagonu že pred leti ustanovljenega centralnega urada za slovenski jezik, kar sledi sklepu Deželne konference za slovensko manjšino. Prav tako je razveseljivo, da bomo del finančnih sredstev investirali za spodbujanje kadrovanja in vključevanja mladih v slovenske ustanove, kjer je že več let močno občutiti potrebo po prevetritvi in vsestranski pomladitvi vsebin in pristopov. Predlagal sem izredni prispevek slovenskemu in nemškemu društvu v Kanalski dolini, ki bosta v sodelovanju z občinskima upravama v Trbižu in Naborjetu sodelovali pri snovanju srednjeročnega projekta trijezične javne šole, že z novim šolskim letom pa tudi okrepili poučevanje obeh jezikov za šoloobvezno mladino« poudarja deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je že v svojem uvodnem posegu predočil tudi vrsto še vedno odprtih vprašanj iz prejšnje zakonodajne dobe. »Ne morem mimo tega, da tudi sedanjo deželno upravo opozorim na pričakovanja podeželja tržaške pokrajine, ki izhajajo iz vrste obljub in obvez glede dodatnih sredstev in priložnosti za gospodarski razvoj na področjih kmetijstva, turizma, kamnolomov in obrtništva. Predlagal sem podaljšanje termina za koriščenje zadnje tranše obnovitvenih del na nepremičnini Društvene gostilne na Proseku, kjer bo domovala Hiša Prosekarja.  Podprl bom popravek večine, ki v pričakovanju novega Deželnega načrta o izkopih uvaja določene olajšave pri razvijanju kamnolomov okrasnega kamna, kakršne imamo na Krasu. Glede kmetijstva sem kolege opozoril na še vedno pereč problem škode od divjadi, ki tudi od deželne uprave zahteva resnejši in učinkovitejši pristop« je še uvodoma dejal deželni svetnik slovenske stranke, ki je deželno upravo pozval k potrebi po doslednejšemu spoštovanju pravice do uporabe zaščitenih manjšinskih jezikov v odnosu med državljani in deželnimi institucijami.