Stoletnica prve svetovne vojne naj bo priložnost za nov razvoj

16. april 2013 - Deželni svet

V minulih mesecih smo v rekordnem času izoblikovali in do zadnjega izpilili deželni zakonski predlog, da bomo stoletnico Prve svetovne vojne izkoristili iz kulturnega in gospodarskega vidika.

V minulih mesecih smo v rekordnem času izoblikovali in do zadnjega izpilili deželni zakonski predlog, da bomo stoletnico Prve svetovne vojne izkoristili iz kulturnega in gospodarskega vidika. Kulturno zato, da obravnavanje dogodkov in razpleta prve vojne zaobjamemo v resen, pošten in evropsko naravnan zgodovinski okvir, ki naj v našem primeru posebej izpostavi junaštva in tako vojaške kot civilne žrtve avstro-ogrske vojske, v kateri so se večinoma bojevali naši predniki. Doslej smo celo stoletje gledali in brali pristransko mitiziranje velike tragedije, kar je žalostno in ponižujoče.

Obenem je za nas pomembno, da prizorišča prve svetovne vojne ovrednotimo tudi iz turističnega in torej gospodarskega zornega kota, saj bo obletnica več let k nam privabila veliko število ljudi, ki bodo tako na novo spoznavali znamenitosti naših krajev ter s tem odprli novo poglavje v turistični promociji prostora, ki je vsestransko bogat -a žal še premalo upoštevan- s kulturnega, krajinskega, eno-gastronomskega in zgodvinsko-arheološkega vidika.