Sto milijonov evrov vredne minute?

05. maj 2020 - Deželni svet

Za pridobitev približno petih minut na časovnici prevoza naj bi odšteli skoraj milijardo evrov vredna dela.

Bizarna zamisel o izkopu dolgega železniškega tunela skozi kraško podzemlje med Tržičem in Nabrežino spominja na fenomen kraških ponikalnic, ki naenkrat zginejo nakar pa se ponovno pojavijo na površje. Tako je bilo tudi med zadnjo avdicijo v Deželnem svetu, ko so predstavniki družbe državnih železnic ponovno potegnili na dan zloglasno zamisel o podzemni trasi železnice.

Velja spomniti, da so se tako krajevne skupnosti kot tudi občinske uprave v zadnjih desetih letih večkrat opredelile proti takemu načrtu in svoje odklonilno stališče utemeljile z geomorfološkimi in gospodarskimi argumenti. V bistvu gre za to, da bi za pridobitev približno petih minut na časovnici prevoza odšteli skoraj milijardo evrov vredna dela. Nič manj hudo ni iz okoljevarstvenega zornega kota, saj bi podzemni rov prebil območje, ki je zaznamavono s številnimi že poznanimi in verjetno še neznanimi jamami. Posledice, ki bi jih imela izvedba načrta na občutljiv sistem podzemnih vodnih virov in pritokov, ki dovajajo vodo v črpališča, sploh ni znan in ni predvidljiv. Prav tako bi se gotove nevšečnosti čutile tudi v vaseh in naseljih nad traso. Občine in Dežela naj torej ponovno glasno in soglasno potrdijo svoje nasprotovanje blaznim načrtom, ki nimajo nikakršnega učinka razen tega, da povzročajo nesmiselno zamujanje z uresničevanjem konkretnih in hitro izvedljih izboljšav. Z nekaj milijonskimi investicijami na obstoječi železniški progi bi lahko brez težav izboljšali zmogljivost in kvaliteto železniškega prometa, vključno s postavitvijo protihrupnih pregrad, za katere je železniško podjetje kajpada...gluho.