Šport z mladimi in za mlade

17. april 2013 - Forum Nova znamenja

Mladi v slovenskih športnih društvih utrjujejo jezik in samozavest, spoznavajo sebe, razvijajo telo ter gojijo strpne odnose s sovrstniki, kakor tudi se učijo vztrajnosti in delavnosti, ekipne dinamike in spoštovanja pravil igre.

Športna društva tako v mestih kot na podeželju predstavljajo, poleg družine in šole, steber pri vzgoji v »zdravem duhu v zdravem telesu« doraščajoče mladine. O obsegu, pomenu in odprtih vprašanjih slovenskega športnega gibanja v FJk sem se danes opoldne v prostorih Stadiona 1. maja v Trstu pogovarjal s predstavnikoma Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, ki sta ga zastopala predsednik Jurij Kufersin in njegov napovedani naslednik Joži Peterlin. Srečanju, ki se ga je udeležil tudi predsednik ŠZ BOR in v iztekajočem se mandatu Gabrovčev kolega v deželnem svetu Igor Kocijančič, je prisostvoval tržaški občinski svetnik (in moj konkurent na sicer zavezniški listi) Stefano Ukmar.

ZSŠDI sem pohvalil za dragoceno in večkrat v naši družbi še vedno premalo cenjeno in izpostavljeno vlogo, ki ga odigrava športno gibanje na področje dela z mladimi. Mladi v slovenskih športnih društvih utrjujejo jezik in samozavest, spoznavajo sebe, razvijajo telo ter gojijo strpne odnose s sovrstniki, kakor tudi se učijo vztrajnosti in delavnosti, ekipne dinamike in spoštovanja pravil igre. V minulih letih veliko prizadeval, da bi Dežela z večjo občutljivostjo obravnavala potrebe in pričakovanja naših društev na teritoriju. Glede samega Stadiona 1. maja pa sem se obvezal, da bom v primeru izvolitve dosledno zagovarjal potrebo, da se osrednjemu športnemu objektu v mestu prizna poseben status tudi pri dodeljevanju finančnih prispevkov.