Spominska priznanja ob 100-letnici Prve svetovne vojne naj prejmejo svojci VSEH padlih vojakov

16. november 2018 - Deželni svet

Gabrovec predsednika Massimiliana Fedrigo poziva, naj deželna uprava poseže in zagotovi dostojni zaključek pobude ter naj se s tem izogne krivičnemu razlikovanju med padlimi različnih držav in narodnosti, ki so danes združene pod isto evropsko streho.

»V okviru spominskih svečanosti ob stoletnici pričetka in konca prve svetovne vojne je Dežela Furlanija Julijska krajina sodelovala pri sestavi spiska padlih na obeh straneh bojne črte ne glede na njihovo uniformo in zastavo ter zabeleženje njihovih imen v t.i. Zlato knjigo. Pobuda je bila uokvirjena v osnovni smisel deželnega zakona št. 11 iz leta 2013, ki temelji na spominu in počastitvi vseh padlih in na celovitem ovrednotenju kulturno-zgodovinskega pomena velike evropske tragedije. V niz pobud spada tudi izdaja posebne spominske medalje z zabeleženim imenom, priimkom in činom vsakega padlega vojaka. Za pomoč pri izvedbi projekta, ki je od vsega začetka naletel na veliko zanimanje,  je deželna uprava izbrala društvo Military Historical Center. Slednje naj bi poskrbelo za kovanje začetnih  približno šestnajst tisoč medalj in za njihovo podelitev svojcem padlih. Žal zgleda, da se je nato v postopku nekaj zataknilo in da se je kovanje spominskih priznanj zato prekinilo. Tako so mnoge družine, ki so se prijavile kasneje, ostale praznih rok« je izpostavil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec v vprašanju, ki ga je naslovil na deželno upravo. 

»V zadnjih tednih sem prejel več pozivov s strani razočaranih potomcev vojakov, ki so bili pravočasno vložili prošnjo, opremljeno z vso predvideno dokumentacijo in so zato upravičeno pričakovali podelitev simbolnega priznanja  v spomin na svoje drage« je še dejal Gabrovec. Predstavnik stranke Slovenska skupnost v svojem dopisu poudarja, da je nerazumljiva in tudi nenapovedana prekinitev s kovanjem medalj več kot leto dni pred uradnim iztekom pobude povzročilo nepotrebno krivico tistim, ki medalje niso še prejeli. Gabrovec nazadnje zato opozarja deželnega predsednika Massimiliana Fedrigo, da je dokončna uresničitev tega projekta tudi del njegovih  predvolilnih obvez in ga zato poziva, naj deželna uprava poseže in zagotovi dostojni zaključek pobude ter naj se s tem izogne krivičnemu razlikovanju med padlimi različnih držav in narodnosti, ki so danes združene pod isto evropsko streho.