Solidarnost, resnost, odgovornost in složnost predstavljajo najboljša orožja proti pandemiji

29. oktober 2020 - Deželni svet

Spodbujati moramo državljane, da nadaljujejo s čimbolj normalnim življenjem skladno s spoštovanjem vseh osnovnih pravil fizične razdalje in samozaščite. Spodbujati pa moramo tudi solidarnost in izraz čustvene bližine do vseh, ki se z virusom soočajo v prvi osebi.

Zrelost skupnosti se pokaže po tem, kako zna odreagirati v trenutkih krize. Zato že dolgo trdim, da mora biti naš odziv na krizno situacijo, ki jo je povzročila pandemija za Covidom-19, v znamenju največje usklajenosti in vzajemnje solidarnosti. Za nekaj časa je potrebno premostiti strankarske razlike in politične vloge. To naj velja tako na državni ravni kot v mednarodnih odnosih na evropskem in na svetovnem nivoju. Virus Covid-19 je razkril krhkost naše družbe, ki je z vso silo klecnila pod težo mikroskopskega organizma.

V tem smislu se popolnoma strinjam s pozivom predsednika Fedrige, ki je povabil večino in opozicijo v Deželnem svetu k sodelovanju in skupnemu tvornemu delu v iskanju čimboljših rešitev in ukrepov, ki jih zahtevajo današnje razmere.

Prerekanja in vzajemna obtoževanja bi državljani težko razumeli. Neopravičljiva in nespoštljiva bi bila predvsem do tistih, ki so v tem času pod največjim udarom. To so v prvi vrsti okuženi in bolniki, zdravstveno osebje in vsi gospodarstveniki, ki so prisiljeni mirovati s svojim delom. Pri tem ne smemo pozabiti na otroke in mladostnike, ki so bili že lansko zimo prikrajšani za druženje, fizični stik in čustvena razmerja s sovrstniki, ki so tako dragocena za njihovo rast in vsestranski razvoj. Prikrajšani so bili za normalno vzgojno-izobraževalno dejavnost kot tudi za večji del športnih in kulturnih aktivnosti.

Nihče od nas nima čarobne palice; nima je predsednik Conte in nima je Fedriga, tako kot tudi ne Francija ali Nemčija, niti ne majhna soseda Slovenija, ki je prvi pandemični val premagala uspešno in s sorazmerno majhnimi težavami. Bila je med prvimi v Evropi, ki se je lahko ponašala z razglasitvijo konca epidemije, danes pa se nahaja v dramatičnem položaju, veliko slabšem od našega.

Spodbujati moramo državljane, da nadaljujejo s čimbolj normalnim življenjem skladno s spoštovanjem vseh osnovnih pravil fizične razdalje in samozaščite. Spodbujati pa moramo tudi solidarnost in izraz čustvene bližine do vseh, ki se z virusom soočajo v prvi osebi. Iz lastne izkušnje vam lahko povem, da sta zlobnost in brezbrižnost tistih, ki bi nam morali stati prvi ob strani, neupravičeni strah in egoizem hujši od samega virusa. Slednjega bomo prej ali slej premagali, pustili ga bomo za seboj. Takrat bomo morali biti pripravljeni pričeti z obnovo ruševin v materialnem smislu, pa tudi tistih duhovnega značaja, ki bodo izhajale iz zapuščine naših strahov, sebičnosti, zapostavljenih in porušenih medsebojnih odnosov. V teh dneh je Deželni svet izglasoval dva pomembna zakona skoraj popolnoma soglasno. Potrudimo se, da bomo v tem duhu nadaljevali in izglasovali še tretjega, četrtega in številne druge.

Naša skupnost nas bo ocenjevala tudi ali predvsem po tem, kako smo znali spoprijeti s preizkušnjo, ki jo lahko uspešno premostimo samo s skupnimi močmi.