Praznik, ki nas deli, ni praznik

11. junij 2020 - Deželni svet

V prvih majskih dneh je bil Trst osvobojen nacističnega in ostalin fašističnega jarma. V istih dneh je prenehalo kaditi iz krematorijske peči tržaške Rižarne, edinega nacističnega uničevalnega taborišča na italijanskem ozemlju.

Praznovanje 12. junija kot novega dneva osvoboditve ponovno potrjuje bolestno zazrtost tržaške nacionalistične desnice v preteklost in njeno nesposobnost, da se sooča z izzivi sedanjosti in še zlasti prihodnosti. Ni slučaj, da se to dogaja v času, ko smo Slovenci kot še nikdar prej blizu vrnitvi Narodnega doma, ki so nam ga bili fašistični nestrpneži pred natanko stotimi leti nasilno ukradli. V prvih majskih dneh je bil Trst osvobojen nacističnega in ostalin fašističnega jarma. V istih dneh je prenehalo kaditi iz krematorijske peči tržaške Rižarne, edinega nacističnega uničevalnega taborišča na italijanskem ozemlju. Jugoslovanska vojska je bila zato takrat po četrtstoletju fašističnega režima in vojne narodno odrešilna. Bila je izraz zmagovite vojaške koalicije svobodnih evropskih narodov. Nasilje povojnega časa, to so leta 2000 jasno in skupaj zapisali ugledni zgodovinarji tudi v poročilu mešane slovensko-italijanske institucionalne komisije, je predstavljalo del krvavih in zato vsekakor neopravičljivih posledic, za katere so vsaj soodgovorni tisti, ki so nasilje začeli, izvajali in semena nasilja sejali in vzrejali cela desetletja. Slovenci v Italiji imamo praznik 25. aprila, ki velja za italijanski praznik osvoboditve. Imamo 1. maj, ki velja za delavski praznik in za dan, ko je bila tudi Tržaška odrešena nacistične in fašistične golazni. Imamo 2. junij, ko s sodržavljani praznujemo konec kompromitirane savojske monarhije in rojstvo republiške ureditve. Kot sodobniki odklanjamo in obsojamo vsak izraz nasilja - tudi in tistega, ki se je nadaljevalo po zaključku vojne. Nov praznik bo za nas 13. julij 2020, ko z vsem srcem upamo in si prizadevamo, da bosta predsednika Slovenije in Italije v veži Narodnega doma v Trstu podpisala konec starega in začetek novega, tokrat v Evropo in v prihodnost naših mladih zazrtega poglavja.