Povsod zvočne pregrade ob avtocesti!

10. julij 2018 - Deželni svet

Gabrovec je deželni upravi tudi že dal predlog, naj se predvidi pregrade z vgrajenimi fotovoltaičnimi celicami.

Občinski in deželni svetnik SSk Igor Gabrovec podpira zahtevo občanov naj se županja Daniela Palotta odločno zavzame za postavitev zvočnih pregrad na obeh straneh avtoceste. »Tudi sam sem kot deželni svetnik večkrat opozoril na nujno potrebo po omejitvi hrupa, predvsem tam, kjer je trasa avtoceste – vendar isto velja tudi za železnico - v neposredni bližini zaselkov in vasi. Tak primer je tudi stara vas v Nabrežini, ki jo od hitre ceste loči samo kraška dolina« piše predstavnik občinske svetniške skupine Insieme Skupaj.

Gabrovec je deželni upravi tudi že dal predlog, naj se predvidi pregrade z vgrajenimi fotovoltaičnimi celicami, saj je območje med Goriško in Tržaško odlično izpostavljeno sončnim žarkom. S pomočjo sodobne tehnologije bi tako lahko ustvarili pravo centralo električne energije. K nujno potrebni investiciji bi na ta način dodali tudi koristi, poleg tega pa bi za tovrsten projekt lahko dobili še posebna financiranja iz evropskih skladov. »Povedal sem, da so podobno izbiro že uresničili v pokrajini Bocen vendar so moji predlogi ostali doslej neuslišani« pravi Gabrovec.

»Kot deželni svetnik Slovenske skupnosti bom tudi novo deželno vlado opozoril na problem že ob priložnosti poletnega rebalansa, ki bo na sporedu deželnega zbora konec meseca julija in srčno upam, da bomo končno prišli do premika v zaželeno smer« zaključuje Gabrovec.