Nujno investirati v varnost in udobnost občinskih šol

13. december 2017 - Kultura in narodne pravice

Gabrovec na pogovoru z nabrežinskim ravnateljem Kravosom in županjo Pallotto.

Nabrežinska osnovna in srednja šola potrebujeta nujna in izredna vzdrževalna dela, ki bi jih lahko financirala Dežela iz temu namenjenih skladov. V osnovni šoli Virgila Ščeka se je že pred nekaj meseci s stropa okrušil del ometa v pritličnih prostorih, pred dnevi pa so poverjeni občinski tehniki preventivno odstranili še del negotovega. »Pouk se zato odvija v sorazmerno varnih prostorih, čeprav je že jasno, da poslopje zahteva nujna vzdrževalna dela« je ugotovil občinski svetnik SSk Igor Gabrovec, ki se je o nastalih težavah v svojstvu deželnega svetnika že pogovoril s pristojno deželno odbornico Mario Grazio Santoro. »Na poziv Združenja staršev sem si danes dopoldne skupaj z ravnateljem Marijanom Kravosom osebno ogledal prostore tako osnovne šole kot tudi ločene nižje srednje šole Iga Grudna. Slednja prav tako zahteva nujne vzdrževalne posege, ki zadevajo zlasti protipožarno varnost, preverjanje statičnosti poslopja in nekatera druga dela« je poudaril Gabrovec, ki se je tako zatem sestal z županjo Danielo Pallotta. S slednjo se je dogovoril, da občinska uprava pripravi ažuriran seznam neodložljivih vzdrževanih del na šolskih poslopij. »Na deželnem odborništvu za infrastrukture razpolagajo s posebnih skladom, ki je na osnovi 8.odstavka 7. člena deželnega zakona št. 15 iz leta 2014 namenjen tovrstnim posegom v smislu zagotavljanja nemotene in varne uporabnosti šolskih prostorov. Informacijo sem posredoval tudi ostalim občinskim upravam, saj se slične težave pojavljajo tudi v drugih občinskih stavbah« zaključuje deželni svetnik Gabrovec.