Nove elektronske osebne izkaznice morajo zagotavljati dosledno dvojezičnost

24. januar 2018 - Kultura in narodne pravice

"Zadovoljen sem, da je javna uprava nemudoma odgovorila na zastavljeno vprašanje o pomanjkljivostih, ki so mi jih izpostavili že številni sorojaki. Takojšen nastop omogoči, da se napake odpravijo pravočasno, kar se bo zgodilo tudi z elektronskimi osebnimi izkaznicami."

Priloga:
Risposta Prefettura IRI Gabrovec CIE bilingui.pdf

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je med današnjim zasedanjem Deželnega sveta s svetniškim vprašanjem na hitri odgovor opozoril na težave z dvojezičnostjo pri izdajanju novih elektronskih osebnih izkaznic. Gabrovec je izpostavil primer Občine Devin Nabrežina, ki od vedno izdaja osebne dokumente v dvojezični obliki. Od leta 2001 je ta pravica zagotovljena vsem pripadnikom slovenske manjšine in razširjena na vse občine, ki spadajo v območje izvajanja zaščitnega zakona. Glede na to, da je notranje ministrstvo pred nedavnim pričelo z uvajanjem novih elektronskih dokumentov, je Gabrovec uvodoma dejal, da si slovenska narodna skupnost v Italiji upravičeno pričakuje, da bodo novi dokumenti razpoložljivi tudi v slovenskem jeziku, ki naj bo po obliki in velikosti črk povsem istoveten italijanskemu. Ker je izdajanje prvih dvojezičnih izkaznic v občini Devin Nabrežina že pokazalo na nekatere težave, je Gabrovec spraševal, kaj namerava storiti deželna uprava v odnosu do pristojnega ministrstva, zato da se priznani narodni skupnosti zagotovi uzakonjena pravica. »Dokler ne bo zagotovil, da so nove izkaznice v pravilni dvojezični obliki naj jih občinske uprave odklonijo in nadaljujejo z izdajanjem starih papirnatih« je še dejal svetnik SSk!

Gabrovcu je odgovarjal deželni odbornik Torrenti. Prebral je pismo, ki ga je za deželno upravo sestavila tržaška prefektura. Povedal je, da sta za izdajanje novih dokumentov poleg Občine Trst usposobljeni še Občini Milje in Devin Nabrežina. Pri teh je postopek res pokazal nekaj pomanjkljivosti in napak, med katerimi to, da manjka dvojezični naziv občine Devin Nabrežina. Odbornik je zagotovil, da so pristojne službe notranjega ministrstva že obveščene o vseh nevšečnostih in da bodo napake v najkrajšem času odpravljene. »Zadovoljen sem, da je javna uprava nemudoma odgovorila na zastavljeno vprašanje o pomanjkljivostih, ki so mi jih izpostavili že številni sorojaki. Takojšen nastop omogoči, da se napake odpravijo pravočasno, kar se bo zgodilo tudi z elektronskimi osebnimi izkaznicami« zaključuje deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.