Nastanek Občine Devin Nabrežina leta 1928 v znamenju popolnega mrka demokracije

30. julij 2018 - Deželni svet

V istih letih je vladajoči režim brutalno uničeval in zapiral tudi vsa slovenska kulturna in športna društva ter gospodarske ustanove.

Nastanek Občine Devin Nabrežina s kraljevim odlokom, ki ga je leta 1928 podpisal takratni predsednik vlade Benito Mussolini, sovpada s pričetkom najbolj temnih časov naše zgodovine. Težko torej verjamem,  kar trdi odbornik Romita v članku izpred nekaj dni in sicer, da so si prebivalci do takrat samostojnih Občin Slivno, Šempolaj, Nabrežina, Mavhinje in Devin posebej želeli in vneto pričakovali združitev v eno samo občino. Šlo je za vsiljeno izbiro, ki je nižala nivo samoodločanja in naposled povsem izničila samostojnost manjših skupnosti. V istih letih je vladajoči režim brutalno uničeval in zapiral vsa slovenska kulturna in športna društva ter gospodarske ustanove. Slovenščina, ki je bila še deset let pred tem dejansko enačena z italijanščino in nemščino, ni imela več prostora v javnosti, niti ne v šolah in kasneje niti v cerkvah. Poitalijančevalo se je slovenske priimke, kakor tudi vse toponime. Osem let pred nastankom Občine Devin Nabrežina (1920) je v Trstu že gorel Narodni dom, večnamensko središče slovanskih narodov v Trstu, dve leti kasneje (1930) pa so v Bazovici padli štirje slovenski antifašisti, ki so jih obsodili na smrt na t.i. Prvem tržaškem procesu. Ukinjanje malih Občin, ki so jih upravljale domače krajevne skupnosti in ustanavljanje večjih, v katerih je ukazoval nameščeni podestà, je torej le začetek postopka, ki je vodil v temačno obdobje, v izgubo demokracije in vsakršne razsodnosti, za kar sicer nosijo odgovornosti tudi nekateri domačini, tako Italijani kot Slovenci. Fašistična diktatura je vodila v vojno, ki je pomenila popolno uničenje, iz katerega se je Evropa pobrala le z veliko težavo, z milijoni žrtev in posledicami, ki jih občutimo še danes.

Ko se torej spominjamo teh obletnic, moramo gledati nanje kot na poduk, na dragoceno izročilo zgodovine, ki kaže, da moramo ostati vedno budni in pozorni pred vsako vrsto ksenofobije ali avtoritarizma. Svoboda ni in ne sme nikdar postati predmet barantanja in kdor se dela nevednega ali slepega, je ravno tako kriv kot tisti, ki se z njo igra. Zato srčno upam, da se bo devinsko nabrežinska občinska uprava izognila brezpredmetnemu poveličevanju obletnice in veličastnim proslavam, ki ne bi imele nobenega smisla. Izrabljajmo obletnice raje za obnavljanje temeljnih vrednot, na katerih je nastala sodobna Evropa, ki mora ostati odporna vsaki obliki totalitarizma in nestrpnosti.

Igor Gabrovec, občinski svetnik SSk - liste Insieme Skupaj