Kakovost življenja in razvoj

11. september 2018 - Deželni svet

Gospodarskih in zaposlitvenih potreb ne podrejamo osnovni pravici do zdravja, zato smo načrt za gradnjo sežigalnice ob papirnici v Štivanu postavili pod drobnogled.

Papirnica pri Štivanu že več desetletij predstavlja pomemben gospodarski obrat, saj zaposluje veliko število devinsko-nabrežinskih občanov kot tudi delavcev iz bližnjih občin. Industrijski obrat se vrsto let spopada tudi z velikimi težavami, saj so se potrebe tržišča s papirjem v letih spremenile, kot se je spremenila konkurenca in sami proizvodni postopki. Zato so javne uprave na krajevnih in deželni ravni vedno in z vso pozornostjo sledile razvoju dogodkov in po svojih močeh spodbujale načrte za prekvalifikacijo industrijskega obrata. Sredi poletja se je konkretiziral predlog podjetnika iz Ferrare, ki naj bi del tovarne preobrazil v proizvodnjo lepenke in ob glavni hali zgradil sežigalnico, ki naj bi bila namenjena zmanjšanju stroškov za predelavo recikliranega papirja. Načrt so predstavili pristojnim službam na Deželi, kot devinsko-nabrežinski občinski svetniki pa smo bili poklicani, da izrazimo svoje mnenje. Poslušali smo predstavnike predlagatelja načrta, sindikalne predstavnike delavcev in nenazadnje tudi skupino občanov, ki so prvi izrazili resne pomisleke nad načrtom. V pristojni komisiji smo nato tudi s pomočjo funkcionarjev in zunanjih sodelavcev sestavili obsežen dokument za deželno upravo. V njem smo zaobjeli tudi vse zahteve in pomisleke, ki so nam jih posredovali navedeni sogovorniki, od predstavnikov zaposlenih delavcev pa vse do skupine stanovalcev v bližnjih vaseh. Nekatere zahteve so banalne, recimo kar samoumevne, in sicer naj načrtovana sežigalnica ostankov recikliranega papirja upošteva vse veljavne zakonske predpise in omejitve. Zraven tega smo zahtevali vgraditev najsodobnejših meritvenih naprav, ki naj omogočijo stalno monitoražo vseh emisij, tako v zrak kot v zemljo, tako ob samem obratu kot v bližnjih naseljih. Nadalje smo izrazili zahtevo, da so v monitoražo morebitnega onesnaženja soudeležene tudi Občine na slovenski strani meje. Načrt mora predvidevati smotrno organizacijo dovažanja in odvažanja materialov, tudi z večjim izkoriščanjem železniške povezave. Zahtevali smo postavitev primernih pregrad, ki naj omejijo tako zvočni kot vizualni vpliv tudi že obstoječih struktur. Pomembno pozornost smo nadalje namenili varnosti, tako v odnosu do zaposlenih kot tudi do okolja. Predvsem pa kot občinski upravitelji zahtevamo jasen in podroben industrijski načrt, ki naj utemelji gospodarsko vzdržnost predlagane pobude in pregled srednje in daljnoročnih zaposlitvenih perspektiv. Nenazadnje smo deželni upravi sporočili, naj zahteva primerna bančna jamstva, ki naj zagotovijo bonificiranje območja, ko bi se proizvodnja dokončno zaključila. Tako kot Občina Tržič smo tudi v Nabrežini zahtevali, naj bo ves načrt vsekakor podvržen postopku VIA, se pravi celoviti študiji o vplivu na okolje.

Občinski svetniki smo poklicani, da zastopamo interese, dvome in pričakovanja vseh naših občanov, kar smo po svojih močeh tudi storili. Kot deželni svetnik bom postopku pozorno sledil tudi na Deželi, saj imajo prav deželne službe nalogo, da načrt ocenijo in odobrijo le takrat, ko zadostuje vsem zakonsko predvidenim zahtevam in je usklajen z razvojnimi vizijami zainteresiranih območij. Slednja predstavljajo, ne gre pozabiti, pomemben potencial tudi iz turističnega in okoljskega vidika. Zato mora vsak načrt še najprej zagotavljati, da ne bo kakorkoli kvarno vplival na utečene razvojne smernice.

Igor Gabrovec, občinski svetnik SSk Skupaj Insieme, deželni svetnik SSk