Gabrovec s Scoccimarrom o ribogojnicah pred Devinom

01. oktober 2020 - Deželni svet

»Nedavni primeri pogina rib nas ponovno opozarjajo, da tam nekaj ni v redu. Iz odbornikovega odgovora je vsekakor zelo jasno razvidno, da deželna agencija ARPA ne izvaja poglobljenih analiz nad posledicami ribogojskih dejavnosti, ki pa bi bile spričo stanja še kako dobrodošla« je dejal deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

V avli Deželnega sveta je v teh dneh ponovno odmevala problematika v zvezi z ribogojnicami v Tržaškem zalivu na morski površini pred Devinom. Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je že pred letom dni prvič opozoril na problem, je v svojem uvodnem delu svetniškega vprašanja spomnil, da ima tovrstna ribogojna dejavnost močan vpliv na okolje, saj gre za intenzivno gojenje na sorazmerno majhni površini. »Na tem območju voda ni posebno globoka in ni močnejših morskih tokov, ki bi prispevali k boljši izmenjavi vode in odvajanju ribjih iztrebkov ter ostankov krme. Zato sprašujem, če pristojne službe zadostno spremljajo onesnaženost« je dejal Gabrovec. Svetniku SSk je v imenu uprave odgovarjal odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, ki je obnovil veljavno zakonodajo in predvideno klasifikacijo kakovosti vode ter dejal, da meritve, ki jih opravlja deželni zavod ARPA, uvrščajo omenjeno morsko območje v kategorijo ekološke lestvice označeno kot »dobro«. Slabši so rezultati kemijskih analiz vode, ki kažejo onesnaženost s tributilkositrnimi spojinami in živim srebrom. Če so za prve glavni krivci zaščitni premazi proti obraščanju ladijskih trupov in čolnov, naj bi bila za zaskrbljujoči delež živega srebra kriva reka Soča, ki ga prinaša iz idrijskega rudnika, je še dodal odbornik Scoccimarro. Pri tem se je deželni odbornik iz vrst desnega krila Fedrigove vlade posebej obregnil nad odgovornosti Slovenije, ki naj bi premalo skrbela za okoljske problematike tako na območju soške doline kot tudi pri ocenjevanju morebitnih vplivov gradnje drugega tira Koper-Divača na ravnovesje doline Glinščice.

Gabrovec je v svoji repliki ponovil zahtevo po poglobljeni študiji stanja na morskem dnu saj znanstvena študija, ki jo je tudi sam odbornik citiral v svojem odgovoru se nanaša na stanje izpred petnajstih let. »Nedavni primeri pogina rib nas ponovno opozarjajo, da tam nekaj ni v redu. Iz odbornikovega odgovora je vsekakor zelo jasno razvidno, da deželna agencija ARPA ne izvaja poglobljenih analiz nad posledicami ribogojskih dejavnosti, ki pa bi bile spričo stanja še kako dobrodošla« je dejal deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.