Deželni svet FJk sprejel nov zakon o izobraževanju in okrepitvi šolske ponudbe

12. marec 2018 - Deželni svet

Med razpravo sprejeti tudi popravki deželnega svetnika SSk Igorja Gabrovca.

Deželni svet FJk je na današnjem zasedanju sprejel nov zakon na področju izobrazbe in šole. Gre za zakonsko besedilo, ki združuje sicer že veljavna, a do danes zelo razpršena določila, istočasno pa dodaja novosti, ki zadevajo dostop do izobraževanja in možnosti za okrepitev šolske ponudbe.

V razpravo je večkrat posegel tudi deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki je predlagal nekatera dopolnila in popravke k zakonskemu osnutku. Na pobudo predstavnika stranke SSk bodo odslej dijaki lahko opravljali izmenjavo šola-delo (it. Alternanza scuola-lavoro) tudi v tujini, kar odpira slovenskim študentom okno v zanimive možnosti ponudbe podjetij v sosednji Sloveniji, pa tudi v drugih evropskih državah.  

Zakon zaobjema tudi posebno poglavje o zaščiti slovenske manjšine. V naslednjih dveh letih (2019 in 2020) bo na razpolago 110.000 € za financiranje projektov, ki so namenjeni slovenskim učencem in dijakom. 65% celotne vsote je po zakonu rezervirano za šole, ostali del pa bodo lahko koristila tudi društva in odbori staršev, ki delujejo s projekti v sklopu slovenskih šol.  Z ločeno postavko, ki bo v prihodnjem dvoletju štela 50.000 €, bo Dežela finančno podprla delovanje zbornih organov v sklopu sistema slovenskih šol. Ta postavka je namenjena tudi za sindikalno dejavnost. Z odobritvijo popravka, ki ga je predlagal Gabrovec, bodo iz te postavke lahko črpale samo sindikalne organizacije, ki delujejo pretežno v slovenskem jeziku.  »Zadovoljen sem, ker smo v nov zakon vnesli kar nekaj pomembnih popravkov, ki okrepijo delovanje slovenskih šol v FJk in ovrednotijo njihovo vlogo. Posebnega priznanja je posredno deležen Sindikat slovenske šole, ki naj odigrava vse večjo vlogo pri spodbujanju novih ukrepov v korist slovenskega šolstva v Italiji« je po zaključku glasovanja poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec. Slednji se obenem zahvaljuje za sodelovanje predstavnikom šolnikov in deželnega šolskega urada, ki so s svojimi predlogi dejansko prispevali k izboljšanju začetnega zakonskega besedila.