Dežela naj se aktivno sooči s problemom neznosnega smrada v Dolini

19. februar 2019 - Deželni svet

Leta 2017 je bilo usta­novljeno tehnično omizje z deželno agencijo Arpa in deželnim ravnateljstvoma za okolje, kar pa ni privedlo no nobenega stvarnega rezultata.

Po več kot petdesetih letih od izgradnje plinskega terminala družbe S.I.O.T. je cena, ki jo na ta račun plačujejo prebivalci občine Dolina daleč previsoka, saj se je začetni neposredni škodi zaradi izgube dragocenih kmetijskih površin v desetletjih dodajala ekološka škoda, temu pa je treba žal prišteti še vselej nerešen problem smrada. Tako piše deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec v uvodu svetniškega vprašanja, v katerem se navezuje na ponovno zaostritev smrada na širšem območju preteklo nedeljo 17. februarja. Gabrovec poudarja, da po nafti pravzaprav zaudarja vedno, raven smrada pa prehaja z nizkih do najvišjih stopenj. Tako je bilo tudi preteklo nedeljo, ko se je marsikateri domačin počutil slabo in mno­gim je šlo na bruhanje. »Na drugi strani imamo odločno stališče družbe, ki minimizira problem in trdi, da je zaudarjanje omejeno ter da zdravje prebivalcev vsekakor ni ogroženo« piše Gabrovec, ki v nadaljevanju spominja, da so leta 2017 zaradi številnih protestov, peticij in demonstracij usta­novili tehnično omizje z deželno agencijo Arpa in deželnim ravnateljstvoma za okolje. »Tudi to očitno ni privedlo do zadovoljivih rezultatov, zato predsednika Fedrigo sprašujem, ali Dežela razpolaga s svežimi znanstvenimi podatki, kakšno je stališče nove uprave in kakšne ukrepe namerava sprejeti, da bi omejili nevarnosti, katerim so izpostavljeni prebivalstvo, živali in vse okolje nasploh« zaključuje deželni svetnik SSk.