2.086 x HVALA

23. april 2013 - Deželni svet

Naj bo ta nova pomlad dolga in naj vsem nam prinese obilo sočnih plodov.

2.086 je število vseh vas, ki ste na Tržaškem, Goriškem in v tolmeškem volilnem okrožju na glasovnico napisali moj priimek ob znaku lipove vejice. Skoraj 1.800 samo v tržaški pokrajini. Naša koalicija je zmagala in nova predsednica bo Debora Serracchiani.

Vsem volivkam in volivcem se zahvaljujem za izraženo zaupanje, ki me je ganilo in počastilo. Posebna zahvala naj gre moji široki družini, začenši z Jadranko, ki mi je prva stala ob strani, sodelavcu in pravzaprav soborcu Milošu, vsem mladim in manj mladim pomočnikom in pomočnicam ter podpornikom v volilni kampanji Potrditev v deželni svet razumem kot priznanje za opravljeno delo v minulem mandatu, predvsem pa kot spodbuda, da nadaljujem po začrtani poti. Drevo med drevesi v gozdu, ki nam je skupen dom. Kjer se moje korenine prepletajo z vašimi in srkajo isti sok. Kjer se naše krošnje bohotijo v nebu in skupaj stremijo k luči.

Naj bo ta nova pomlad dolga in naj vsem nam prinese obilo sočnih plodov.