Kdo sem

Igor GabrovecIgor Gabrovec je naravno dvojezičen - oče Slovenec, mati istrska Italijanka. Je poročen in oče fantka in dveh deklic. Vse do poroke je stanoval v Mavhinjah, nakar si je dom za novo družino uredil v Nabrežini. Poklicni novinar, je deset let zasedal vodilne položaje v organizacijah in ustanovah civilne družbe.

Leta 1996 je bil izvoljen kot neodvisni kandidat v Tržaški pokrajinski svet in funkcijo opravljal vse do izteka mandata.

Leta 2000 je na Višji šoli za javno upravo in krajevne ustanove v Rimu zaključil master iz evropskih strukturalnih skladov.

Spomladi 2007 je bil izvoljen kot neodvisen v devinsko-nabrežinski občinski svet z najvišjim številom osebnih preferenc v levi sredini.

Na volitvah 13. in 14. aprila 2008 je kandidiral za deželni svet na listi SSk, ki je bila povezana z Demokratsko stranko in je podpirala predsedniškega kandidata Riccarda Illyja. Bil je izvoljen kot najboljše uvrščeni med kandidati SSk s 758 osebenimi preferenčnimi glasovi.

Na deželnih volitvah 21. in 22. aprila 2013 je potrjen za deželnega svetnika in tretji med najboljše uvrščenimi Tržačani v zmagoviti koaliciji, ki izvoli Deboro Serracchiani za novo predsednico FJk. Volivci in volivke ga na Tržaškem nagradijo s skoraj 1800 preferenčnimi glasovi, ki presegajo 2000 v skupnem seštevku s goriškim in tolmeškim okrožjem. 13. maja 2013 je bil izvoljen za podpredsednika Deželnega sveta.

 

 

 

Kontakti

E-Mail : igor.gabrovec@regione.fvg.it

Facebook: facebook.com/igor.gabrovec

Twitter: IgorGabrovec

Skype: igorgabro

YouTube: Igor Gabrovec

Tel. pisarna (sodelavec dr. Miloš Čotar): 040 3773368

Fax: 040 3773232