Reformi stoterih laži recimo složno in prepričano NE!

16. september 2020 - Kultura in narodne pravice

Volivci bomo na vikend ponovno poklicani, da se izrečemo na referendumu. V nedeljo 20. in v ponedeljek 21. septembra bomo s pritrdilnim ali odklonilnim glasom odločali o nedavni spremembi ustave, s katero se je večina parlamentarcev izrekla za zmanjšanje števila poslancev od sedanjih 630 na 400 in senatorjev od sedanjih 315 na 200 članov. Le navidezna reforma je v resnici pravo skrpucalo, kakršnih smo sicer v sodobnem političnem življenju že kar nevarno vajeni.

Zaradi vsega tega in številnih drugih razlogov, o katerih lahko, če hočemo, beremo vsepovsod, reformi stoterih laži recimo složno in prepričano NE!

NO ad una riforma che riduce la democrazia con risposte false e pasticciate

16 settembre 2020 - Consiglio regionale

Non si tratta di una riforma ma soltanto di un banale taglio degli eletti in parlamento. Uno specchietto per le allodole e una risposta semplificatoria alle istanze populiste che si fondano sulla convinzione che il numero dei parlamentari e delle spese ad essi legate siano l’origine di tutte le difficoltà in cui versa oggi il Paese.

Regione FVG: PROSSIMI BANDI REGIONALI IN SCADENZA

21 luglio 2020 - Consiglio regionale

Opportunità dai bandi regionali del FVG - prossime scadenza.

Priložnosti iz deželni razpisov FJK v prihodnjih dneh in mesecih.
 

DVE PRIZNANJI, KI ZDRAVITA MESTO

13. julij 2020 - Kultura in narodne pravice

Niti tolikšnega dogajanja se čudežno združijo v enem samem dnevu, v 13. juliju 2020. V enem samem kraju, v Trstu. In če želimo, v enem samem človeku, prof. Borisu Pahorju. Veliki mož, na pragu svojega stosedmega leta, pri povsem polnem intelektualnem zavedanju, živa in dejavna priča celega stoletja spopadov in srečanj. Preživel je sovraštvo in nestrpnost. »Nikogaršnji sin«.

DUE MEDAGLIE PER CURARE UNA CITTA'

13 luglio 2020 - Cultura e identità

I fili di tante matasse vengono miracolosamente raccolti in un solo giorno, il 13 luglio 2020. In un solo luogo, Trieste. E se vogliamo anche in un solo uomo, il prof. Boris Pahor. Un grande vecchio, alla soglia dei suoi centosette anni ancora nel pieno delle sue facoltà intellettive, testimone attivo di un secolo di scontri ed incontri. Un sopravvissuto all’odio ed all’intolleranza. Un ‘figlio di nessuno’.

Praznik, ki nas deli, ni praznik

11. junij 2020 - Deželni svet

V prvih majskih dneh je bil Trst osvobojen nacističnega in ostalin fašističnega jarma. V istih dneh je prenehalo kaditi iz krematorijske peči tržaške Rižarne, edinega nacističnega uničevalnega taborišča na italijanskem ozemlju.

Una ricorrenza che divide non può essere una festa

11 giugno 2020 - Consiglio regionale

La triste storia che ha contraddistinto queste terre in quel periodo va inquadrata in un contesto più ampio e ben descritto nella Relazione della Commissione istituzionale storico-culturale italo-slovena del 2000.

Vračanje Narodnega doma v lastništvo slovenski narodni skupnosti

13. maj 2020 - Deželni svet

Ministrici Jaklitschevi sem izpostavil pomen, da se čimprej ponovno uvede prost prehod slovensko-italijanske meje, kar ima gospodarski, kulturni in politični predznak. S ponovnim odprtjem šol in univerz v Sloveniji se postavlja problem zamejskih študentov, ki trenutno ne morejo prosto v Slovenijo.