Regione FVG: PROSSIMI BANDI REGIONALI IN SCADENZA

21 luglio 2020 - Consiglio regionale

Opportunità dai bandi regionali del FVG - prossime scadenza.

Priložnosti iz deželni razpisov FJK v prihodnjih dneh in mesecih.
 

DVE PRIZNANJI, KI ZDRAVITA MESTO

13. julij 2020 - Kultura in narodne pravice

Niti tolikšnega dogajanja se čudežno združijo v enem samem dnevu, v 13. juliju 2020. V enem samem kraju, v Trstu. In če želimo, v enem samem človeku, prof. Borisu Pahorju. Veliki mož, na pragu svojega stosedmega leta, pri povsem polnem intelektualnem zavedanju, živa in dejavna priča celega stoletja spopadov in srečanj. Preživel je sovraštvo in nestrpnost. »Nikogaršnji sin«.

DUE MEDAGLIE PER CURARE UNA CITTA'

13 luglio 2020 - Cultura e identità

I fili di tante matasse vengono miracolosamente raccolti in un solo giorno, il 13 luglio 2020. In un solo luogo, Trieste. E se vogliamo anche in un solo uomo, il prof. Boris Pahor. Un grande vecchio, alla soglia dei suoi centosette anni ancora nel pieno delle sue facoltà intellettive, testimone attivo di un secolo di scontri ed incontri. Un sopravvissuto all’odio ed all’intolleranza. Un ‘figlio di nessuno’.

Praznik, ki nas deli, ni praznik

11. junij 2020 - Deželni svet

V prvih majskih dneh je bil Trst osvobojen nacističnega in ostalin fašističnega jarma. V istih dneh je prenehalo kaditi iz krematorijske peči tržaške Rižarne, edinega nacističnega uničevalnega taborišča na italijanskem ozemlju.

Una ricorrenza che divide non può essere una festa

11 giugno 2020 - Consiglio regionale

La triste storia che ha contraddistinto queste terre in quel periodo va inquadrata in un contesto più ampio e ben descritto nella Relazione della Commissione istituzionale storico-culturale italo-slovena del 2000.

Vračanje Narodnega doma v lastništvo slovenski narodni skupnosti

13. maj 2020 - Deželni svet

Ministrici Jaklitschevi sem izpostavil pomen, da se čimprej ponovno uvede prost prehod slovensko-italijanske meje, kar ima gospodarski, kulturni in politični predznak. S ponovnim odprtjem šol in univerz v Sloveniji se postavlja problem zamejskih študentov, ki trenutno ne morejo prosto v Slovenijo.

Sto milijonov evrov vredne minute?

05. maj 2020 - Deželni svet

Za pridobitev približno petih minut na časovnici prevoza naj bi odšteli skoraj milijardo evrov vredna dela.

Cento milioni di euro al minuto?

05 maggio 2020 - Consiglio regionale

A fronte di un recupero in termini di tempi di percorrenza nell’ordine di poco più di cinque minuti si andrebbe a intraprendere lo scavo di una galleria del costo stimato in quasi un miliardo di euro.