Deziderij Švara razstavlja v palači Deželnega sveta v Trstu

07. december 2017 - Kultura in narodne pravice

Deželni svet Furlanije Julijske krajine izkazuje svoje priznanje slovenskemu tržaškemu umetniku Dezideriju Švari s postavitvijo pregledne razstave z naslovom »Med zemljo, morjem in nebom«, ki bo na ogled v prostorih palače na Oberdankovem v Trstu vse do 15. decembra.

Deziderij Švara espone i suoi dipinti presso il Consiglio Regionale a Trieste

07 dicembre 2017 - Cultura e identità

Rimarrà aperta fino al 15 dicembre presso il Consiglio Regionale a Trieste la mostra "Tra la terra, il mare e il cielo" di Deziderij Svara, artista nato nel 1934 a San Giuseppe della Chiusa-Ricmanje (Trieste).

Letošnje sezonske smučarske karte v FJk prijaznejše do družin

07. december 2017 - Kultura in narodne pravice

V primerjavi z lansko zimo bodo družine za letošnji sezonski abonma prihranile do 35%.

Prepovedati vsako obliko apologije fašizma in nacizma

12. julij 2017 - Kultura in narodne pravice

Fašizem je bil neusmiljen režim, ki je pokazal svoj pravi obraz še preden bi se povzpel na oblast...

Subito una legge che rafforzi il reato di apologia del fascismo e nazismo

12 luglio 2017 - Cultura e identità

Il fascismo è stato un regime spietato e genocida, dimostrando la propria vera faccia ancor prima di salire al potere. A Trieste e nell’allora Littorale ne sappiamo qualcosa: già il 13 luglio 1920 bruciava il Narodni dom di Trieste...

Doddore Meloni je bil živ simbol odločne in nepopustljive bitke za priznanje pravic Sardincev

07. julij 2017 - Kultura in narodne pravice

Slovenci v Italiji sočustvujemo s prizadeto sardinsko skupnostjo.

Cordoglio della Slovenska skupnost per la morte in carcere dell’idipendentista sardo Doddore Meloni

07 luglio 2017 - Cultura e identità

Autoproclamatosi prigioniero politico è morto a 74 anni dopo 66 giorni di sciopero della fame e della sete.

Peticiji društva Edinost v ponedeljek na dnevnem redu razprave v Deželnem svetu FJK

23. marec 2017 - Deželni svet

Razpravo prenašamo v ponedlejek v Deželni svet in tam se odpira nova priložnost, da temeljiteje razčlenimo za nas in za deželno avtonomijo nadvse pomembno tematiko.