Priložnosti iz deželnih razpisov

06. oktober 2016 - Deželni svet

Seznam bližnji spadlosti za razne deželne razpise.

Opportunità dai bandi regionali

06 ottobre 2016 - Consiglio regionale

Elenco dei prossimi bandi in scadenza.

Nov deželni zakon o jamah in geoloških pojavih spoštljiv tudi do lastnikov in upraviteljev zemlje

30. september 2016 - Kultura in narodne pravice

Zakon priznava velik pomen ohranjanju geološke raznolikosti za zaščito narave in sočasno poudarja tudi turistični potencial naše zemlje in njenih kraških pojavov. Z novo zakonodajo bodo med drugim ustanovljeni nov kataster geoobmočij in geoparkov, jamarski kataster in tehnično-znanstvena konzulta, ki bo imela aktivno vlogo pri izvajanju zakona. 

Dijaki Gimnazije Brežice in maturanti Kugyjevega razreda na obisku Deželnega sveta

29. september 2016 - Kultura in narodne pravice

Gabrovec je mladim gostom spregovoril tudi o aktualnih problematikah Slovencev v Italiji, pred tem pa podal kulturno-zgodovinski pregled naše prisotnosti na obronkih slovenske etnične meje.

Deželni rebalans pozoren tudi do potreb slovenske narodne skupnosti in našega območja

29. julij 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Splošna ocena finančnega zakona je zato dobra, saj ponuja nove možnosti in priložnost uresničevanja dolgo pričakovanih načrtov in utrjuje delovanje in vloge že uveljavljenih organizacij in ustanov naše skupnosti.

Nov deželni zakon o izkopih s posebno pozornostjo do kamnolomov okrasnega kamna

09. julij 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec prireja strokovno srečanje.