Sia la Regione a promuovere la diffusione nelle scuole della Relazione della Commissione italo-slovena

15 febbraio 2019 - Agricoltura-Territorio-Economia

Offriremmo così ai nostri giovani una nuova opportunità di conoscere la storia da un documento a suo tempo ampiamente condiviso, che certamente non si può ritenere concluso ma che tuttavia rappresenta un’utile base per approfondire i singoli argomenti e fasi storiche con il dovuto scrupolo e saggezza.

Petnajst let od prvega 'vdora' do načrta za njegovo obnovitev...

19. december 2018 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Narodni dom pri Sv. Ivanu bo vsekakor kmalu postal pomembno slovensko središče, v katerem bo v povezavi s slovenskimi šolami, športnim središčem 1.maja in ostalimi društvi dal novega zagona bogati zgodovinski prisotnosti Slovencev v Trstu.

Deželni zdravstveni zakon naj upošteva jezikovne pravice na slovenskem naselitvenem prostoru

05. december 2018 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Ko gre za nudenje zdravstvenih storitev pa je to še toliko bolj pomembno, saj gre za pravice, ki jih moramo zagotavljati ljudem, ki rabijo pomoč, zdravstveno oskrbo, in svetovanje.

Sodelovanje med avtonomističnimi strankami in strankami narodno-jezikovnih manjšin za utrjevanje in razvoj obmejnega prostora

03. december 2018 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Z južnotirolskim sogovornikom, ki je bil svojčas župan Feldthurnsa, je zato pogovor nanesel tudi na težave in hkrati priložnosti, ki jih predstavljajo majhne občine in skupnosti, ki strnjeno živijo na nadvse bogatem ozemlju, kakršno so tudi goriška Brda.

Spominska priznanja ob 100-letnici Prve svetovne vojne naj prejmejo svojci VSEH padlih vojakov

16. november 2018 - Deželni svet

Gabrovec predsednika Massimiliana Fedrigo poziva, naj deželna uprava poseže in zagotovi dostojni zaključek pobude ter naj se s tem izogne krivičnemu razlikovanju med padlimi različnih držav in narodnosti, ki so danes združene pod isto evropsko streho.

Portare a termine la consegna dei riconoscimenti ai caduti della Prima guerra

16 novembre 2018 - Agricoltura-Territorio-Economia

Le Ragione deve garantire la conclusione del progetto e scongiurare ogni tipo di discriminazione tra caduti, onorando così con dignità quanti hanno sacrificato la propria vita sull’altare delle rispettive patrie, oggi ad onore della pace unificate nella comune casa Europea.