Regione FVG: PROSSIMI BANDI REGIONALI IN SCADENZA

21 luglio 2020 - Consiglio regionale

Opportunità dai bandi regionali del FVG - prossime scadenza.

Priložnosti iz deželni razpisov FJK v prihodnjih dneh in mesecih.
 

Praznik, ki nas deli, ni praznik

11. junij 2020 - Deželni svet

V prvih majskih dneh je bil Trst osvobojen nacističnega in ostalin fašističnega jarma. V istih dneh je prenehalo kaditi iz krematorijske peči tržaške Rižarne, edinega nacističnega uničevalnega taborišča na italijanskem ozemlju.

Una ricorrenza che divide non può essere una festa

11 giugno 2020 - Consiglio regionale

La triste storia che ha contraddistinto queste terre in quel periodo va inquadrata in un contesto più ampio e ben descritto nella Relazione della Commissione istituzionale storico-culturale italo-slovena del 2000.

Vračanje Narodnega doma v lastništvo slovenski narodni skupnosti

13. maj 2020 - Deželni svet

Ministrici Jaklitschevi sem izpostavil pomen, da se čimprej ponovno uvede prost prehod slovensko-italijanske meje, kar ima gospodarski, kulturni in politični predznak. S ponovnim odprtjem šol in univerz v Sloveniji se postavlja problem zamejskih študentov, ki trenutno ne morejo prosto v Slovenijo.

Sto milijonov evrov vredne minute?

05. maj 2020 - Deželni svet

Za pridobitev približno petih minut na časovnici prevoza naj bi odšteli skoraj milijardo evrov vredna dela.

Cento milioni di euro al minuto?

05 maggio 2020 - Consiglio regionale

A fronte di un recupero in termini di tempi di percorrenza nell’ordine di poco più di cinque minuti si andrebbe a intraprendere lo scavo di una galleria del costo stimato in quasi un miliardo di euro.

Skupaj si prizadevajmo za ohranitev in utrditev javne radiotelevizijske ponudbe jezikovnih manjšin

02. maj 2020 - Deželni svet

Med osnovne temelje za učinkovitost vsake manjšine sodi področje medijev, tako tiskanih kot digitalnih, z javnim radijem in televizijo na čelu.

Uniti in difesa dei programmi radiotelevisivi delle minoranze linguistiche

02 maggio 2020 - Consiglio regionale

Uno dei settori cardine per ogni comunità linguistica riconosciuta e tutelata è proprio il settore dei media.