Referendum, le schede elettorali in FVG devono essere quadrilingui (italiano-friulano-sloveno-tedesco)

28 novembre 2016 - Consiglio regionale

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono. (Art. 3 dello Statuto del FVG)

Grenko slovo od Tržaške in Goriške pokrajine

25. november 2016 - Deželni svet

Zakon o ukinitvi Pokrajin sicer uvaja nove spremembe k reformi občinskih zvez, med temi tudi dodatna odstopanja za zvezo občin na Tržaškem. Skupaj z opozicijo sem zagovarjal tudi popravek, ki bi omogočil ustanovitev nove medobčinske zveze Nediških dolin, tako kot zahtevajo tamkajšnji župani.

Podražitev sezonskih smučarskih kart neprijazna do družin

22. november 2016 - Deželni svet

Sprmemba cenika pomeni za primer štiričlanske družine z dvema otrokoma med 11. in 13. letom kar 141 euro večjega izdatka

Obisk uglednega baskovskega predstavnika v Deželnem svetu

18. november 2016 - Deželni svet

Gabrovec je uglednemu gostu čestital za uspehe, ki jih je baskovska skupnost dosegla na področju obujanja in razmaha lastnega jezika in kulture, ki je bil za časa Frankove diktature zaničevan in prepovedan.

Gabrovec in Telesca na obisku sedeža SSPPS

11. oktober 2016 - Kultura in narodne pravice

Gabrovec je strnil krog in ob zaključku povzel najprej potrebo, da se čimprej imenuje odgovornega poslovodjo slovenske Službe. To bo omogočilo vrnitev pred leti odvzete samostojnosti oddelka, nato pa računamo na kadrovske okrepitve, na dodelitev bolj dosegljivega sedeža za občane, ki živijo na obronkih mesta in na širitev storitev socio-psiho-pedagoške službe na ves naselitveni prostor slovenske narodne skupnosti v FJk.