Doddore Meloni je bil živ simbol odločne in nepopustljive bitke za priznanje pravic Sardincev

07. julij 2017 - Kultura in narodne pravice

Slovenci v Italiji sočustvujemo s prizadeto sardinsko skupnostjo.

Cordoglio della Slovenska skupnost per la morte in carcere dell’idipendentista sardo Doddore Meloni

07 luglio 2017 - Cultura e identità

Autoproclamatosi prigioniero politico è morto a 74 anni dopo 66 giorni di sciopero della fame e della sete.

Peticiji društva Edinost v ponedeljek na dnevnem redu razprave v Deželnem svetu FJK

23. marec 2017 - Deželni svet

Razpravo prenašamo v ponedlejek v Deželni svet in tam se odpira nova priložnost, da temeljiteje razčlenimo za nas in za deželno avtonomijo nadvse pomembno tematiko.

Gabrovec in Achammer za dodatno utrditev in razvoj političnega sodelovanja med SSk in SVP

17. marec 2017 - Kultura in narodne pravice

Srečanje je bilo tudi priložnost za oceno splošnega političnega stanja v Italiji in v tem smislu tudi pomena ohranjanja in utrjevanja samostojnosti Dežel in Pokrajin s posebnim statutom.

Slovenci na Videmskem že imajo svoj 'Inštitut'

22. februar 2017 - Kultura in narodne pravice

Učenje knjižnega jezika sloni na obvladanju in poznavanju tudi krajevnih narečij, ki jih s pomočjo slovenskih društev, organizacij in ustanov Slovenci ščitimo in ohranjamo kot največjo kulturno dobrino.

Quali sono nel dettaglio le opere previste per il potenziamento della linea ferroviaria tra Ronchi e Trieste?

09 febbraio 2017 - Consiglio regionale

Rimane un no secco sull'ipotesi di nuovi tratti in galleria.