S slovenskimi in italijanskimi osnovnošolci v Štarancanu

25. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

Podpredsednik Gabrovec posebej izpostavil vrednote demokracije, miru in medsebojnega spoštovanja in priznavanja različnosti.

Rim odklonil faraonske projekte nove železnice Ronke - Trst

16. maj 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Zaskrbljujoče pa je, da železniško podjetje v teh letih ni namenilo niti eura za posodobitev obstoječe trase, ki pa bi po oceni mnogih že z majhnimi sredstvi dosegla čisto zadovoljivo raven hitrosti in tovorne zmogljivosti v luči potreb Trsta in njegovega zaledja.

Potres v Furlaniji je pred 40. leti hudo prizadel tudi slovensko narodno skupnost

06. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

Obnova porušenih mest in vasi predstavlja sijajen primer hitrega in učinkovitega odzivanja prizadete skupnosti, ki je v najtežjem trenutku strnila svoje vrste, z lic pobrisala težke solze in se z vsemi močmi lotila obnovitvenih del.

V deželni statut zapisati enakopravnost priznanih manjšinskih jezikov z uradnim italijanskim

04. maj 2016 - Kultura in narodne pravice

V sedanji fazi preoblikovanja deželnih statutov so Dežele s posebnim statusom poklicane, da na novo utemeljijo svoje razloge in utrdijo svoje statute. Kar zadeva FJk ni dvoma, da vse to ne more ne sloneti tudi in predvsem na pristajanju popolne enakopravnosti in dostojanstva vseh manjšinskih jezikov, torej tudi slovenščine.

Spodbudnim besedam naj sledijo konkretna dejanja

02. maj 2016 - Kmetijstvo-Teritorij-Gospodarstvo

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec ob obisku italijanskega kmetijskega ministra Martine.